Black & White Art

Halmstadgruppen


Konstverket du sökte finns inte i nätgalleriet.

<< Tillbaka till Nätgalleriet
 << Tillbaka till Nätgalleriet

Biografi

Axel Olson - Erik Olson - Waldemar Lorentzon
Sven Jonson - Stellan Mörner - Esaias Thorén

"Världens äldsta konstnärsgrupp"
En sammanslutning av sex målare, samtliga med anknytning till Halmstad.
Gruppen bildades 1929.
Den sammanhållande länken utgjordes av ett surrealistiskt bildspråk.
Naturligtvis har Black & White ett unikt urval av de välkända konstnärernas produktion, även original.


Black & White Art i Halmstad AB
Bryngelshusgatan 13
302 48 Halmstad
A 
B