NÄTGALLERI

PEDER DUKE


Konstverket du sökte finns inte i nätgalleriet.

BIOGRAFI

Född 1938 i Stockholm.

Målare och tecknare. Utbildad vid konstfack Acad. Libre Akademien. Representerad på ett flertal svenska museum.

Offentliga arbeten:
Philogicum Uppsala Universitet
Försvarets materialverks förvaltningsbyggnad, Linköping
Karolinska sjukhuset
SVT
Klara Postterminal, Stockholm


KONSTNÄRER
Tillbaka till Nätgalleriet